Horoz EOOD 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ПРОЕКТИРАНЕ

Списък на малка част от изготвените проекти

 

 

 

                                Обект                                                                           Проектиране                                                             
СД Микрокомпютърс-Аврамов и сие Газифициране на "монтажен цех",намиращ се в град Ямбол
Елхим Искра - Пазарджик - Газоснабдяване Реконструкция на съществуваща газова инсталация от природен газ към пропан-бутан
"ХЕС" АД -гр.Ямбол Отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели - участък АБХЕЛ
"Репродуктор по свиневъдство" АД гр.Ямбол Газификация и отопление на корпуси 103 и 105
"Репродуктор по свиневъдство" АД гр.Ямбол Газификация и отопление на корпуси 106 и 109
"Елхим Искра" АД гр.Пазарджик РМЦ - стара част.Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
"Елхим Искра" АД гр.Пазарджик Цех Пластмасов.Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
"Мастер Стийл Профайлс" АД гр.Пловдив  Складово-производствена база.Локална отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
 "Мастер ПАЙП" ЕООД - гр.Пловдив  Цех за производство на студеноогънати,електрозаварени правошевни и стоманени тръби и профили-гр.Стамболийски.Локална отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
" Мастер СОП" ЕООД - гр.Пловдив  Цех за производство на студеноогънати профили - гр.Стамболийски.Локална отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
 "Бутранзит 7" ЕООД - гр.Пловдив  Фабрика за преработка на цветни метали - гр.Сопот.Локална отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели
 "Експрес Сервиз" ООД - гр.Русе  Главен корпус.Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
 Предприятие за преработка на плодове и зеленчуцина "Екофрут" ООД - с.Светослав  Газоснабдяване
 Предприятие за преработка на плодове и зеленчуцина "Екофрут" ООД - с.Светослав  Котелна централа.
 Предприятие за преработка на плодове и зеленчуцина "Екофрут" ООД - с.Светослав  Технологични топлопроводи и вентилационни инсталации.
 "МотокарСервиз - Терзиеви и Узунов" ООД - с.Бенковски  Газоснабдяване,отоплителни инсталации и БГВ.
 "Леми Трафо" ООД - гр.Перник  Главен корпус.Вътрешна отплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.

 "ИБТ" ООД

 Производствен корпус в гр.Годеч.Вътрешна отплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
 "Сибел Марин БГ" ЕООД - гр.София  Машиностроителен завод с.Тъжа.Приточна вентилация на сушилна камера.
 "ЕМКА" АД - гр.Севлиево Второ захранване на "ЕМКА" АД с природен газ.ГРП и вътрешна газова отоплителна инсталация на цех "Механичен".
 "КЕМП" АД - гр.Севлиево  Преустройство  захранване на "КЕМП" АД с природен газ.
 "Оптела" АД - гр.Пловдив  Площадков газопровод ГЗП-ГРП "Главен корпус" и вътрешна отоплителна инсталация с газови инфрачервени нагреватели.
 Спортна зала - гр.Асеновград  Вътрешна отплителна инсталация с инфрачервени нагреватели
 "БДМ-Ауто Груп" ООД - гр.Враца  Автотехночески център - отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели.
 "СО МАТ" гр.София  Складово хале на "Интерсервиз".Отоплителна инсталация с газови тръбни нагреватели.
 "Мармодом" ООД Отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели. 
"Семена Добрич" АД Бункерни сушилни - газифициране
"Европрефабрикати България" АД Котелна централа
"Европрефабрикати България" АД Инсталация за подгряване на подово отопление
"База за експандиран полистирол" Сливница Котелна централа
"Елкабел" АД - Бургас Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Европрефабрикати България" АД Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Електроди" АД Реконструкция на топло преносна мрежа
"Емко" ЕООД - Монтана Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Балкан Стар" Ловеч Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Елхим Искра" - Пазарджик - Административна сграда Газоснабдяване котелно
"Елхим Искра" - Пазарджик - Лентови сушилни Тунелна сушилмя с инфрачервени награватели
"Елхим Искра" - Пазарджик - Бойлерна инсталация Газова инсталация за БГВ
"Елхим Искра" - Пазарджик - Куринг камери Газоснабдяване,отопление,вентилация
"Елхим Искра" - Пазарджик Отоплителни инсталации с инфрачервени газови нагреватели
"Кремиковци" -  София Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Фибротекс" ООД - Ивайловград Климатизация
"Димят" - Варна Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Миролио" - Сливен - Нова апритура  
 "Семена Добрич" АД Площадков газопровод
 "Слитекс" - Сливен  
"Миролио Лана" Газификазия главна абонатна станция 
"Елкабел" - Бургас - Компресорно Отоплителна инсталация с конвективен нагревател 
"ММ Никопол" Реконструкция отоплителна инсталация 
"Винис" АД - Ямбол Реконструкция котелна инсталация - Стралджа 
"Капрони" АД - Казанлък МЦК и Изпарителна инсталация с ГРП за пропан бутан
"Капрони" АД - Казанлък Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
  "Капрони" АД - Казанлък - БРМ Газово стопанство и естакада 
 "Капрони" АД - Казанлък  Газоснабдяване - Площадков газопровод
"Язаки" АД - Ямбол  Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели 
"Гама Кабел" - Солян Газово стопанство
"Гама Кабел" -  Смолян - РМЦ Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени  газови нагреватели
"Центромет" АД - Враца - цех "Втулки" Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"Палфингер" АД - Тенево Газово стопанство
"Климатех" АД - Димитровград Отопление с инфрачервени газови нагреватели
"Варна газ" - Варна Сградна газова инсталация на битови газови уреди
"Фоли Арт" - Добрич Отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели
"ХЕС" АД - Ямбол Вътрешна отоплителна инсталация с инфрачервени газови нагреватели